zkoušky ZOP a ZPU-S

05.10.2015 14:58

4.10.2015 v Plzni Křimicích složila Bellinka zkoušku ZOP za plný počet bodů na známku výborně! :-)                                                                              Connie složila zkoušku ZPU-S s 258 body na známku dobře! :-) (Cizí stopa cca 300m dlouhá, stará 30 min., 2x lomená-1x ostrý a 1x kolmý úhel, 2 předměty - jeden na 1. nebo 2. úseku stopy a jeden stopu ukončuje. Nášlap na úseku 20 kroků - kolmý na 1. úsek stopy, s identifikačním předmětem. Poslušnost a dovednosti-spec. cviky.) (rozhodčí p. Urianek)